Chrapanie to globalny problem. Dotyczy aż 30% społeczeństwa.

Chrapanie to poważny problem dla nas ludzi żyjących w dwudziestym pierwszym wieku. Dzięki rozwojowi medycyny oczywistym faktem jest, że może ono być objawem wielu poważnych chorób w tym także takich jak astma czy bezdech. W przypadku dłużej utrzymujących się objawów nie należy w żadnym wypadku wiązać ich ze zdrowym snem.

Oczywiście czasowe występowanie pochrapywania może zostać wytłumaczone stresem, nieprawidłową ilością snu czy wreszcie przedawkowaniem alkoholu. Jednak może świadczyć także o alergii lub skrzywieniu przegrody nosowej co już całkiem nie jest bez znaczenia. Dłużej utrzymujący się objaw powinien zostać skonsultowany z lekarzem, który określi czy zachowane są prawidłowe parametry pracy układu oddechowego.  Obecnie popularnymi ośrodkami są kliniki leczące zaburzenia snu. W takim ośrodku przebywający pacjent poddawany jest szczegółowemu monitoringowi podczas snu. W ten sposób można jednocześnie prześledzić prawidłowe działanie organizmu na różnych płaszczyznach. Można monitorować pracę płuc, mózgu czy serca. Jeśli u pacjenta występuje przypuszczenie występowania takiej choroby jak bezdech ta metoda diagnostyki może okazać się bardzo przydatna. Nie dość że zbadać można sposób i częstotliwość występowania objawów to jeszcze istnieje spora szansa na dokładniejsze miejscowe zlokalizowanie miejsca występowania załamania ścian układu oddechowego. Choroba ta bowiem polega na traceniu sprężystości poszczególnych , nie zawsze tych samych odcinków przewodów w układzie oddechowym które służą do przeprowadzania odpowiedniej wymiany gazowej w organizmie człowieka. Zatrzymanie tego procesu może powodować niedotlenienie, mogące doprowadzić nawet do zgonu. W większości jednak przypadków działa mechanizm obronny, który każe wymusić gwałtowne nabranie powietrza. W ten sposób zraz z charakterystycznym odgłosem chrapania następuje awaryjne nabranie powietrza.  Dzięki zarejestrowaniu objawów towarzyszących temu odgłosowi można w prosty sposób powiązać poszczególne parametry. W ten sposób można także określić czy istnieje poważne zagrożenia zdrowia czy mniej poważnej w ewentualnych skutkach dolegliwości.

Chrapanie nie musi oczywiście oznaczać poważnych ukrytych problemów ze zdrowiem. Jednak korzystając z faktu, że możemy żyć w czasach kiedy dostęp do podstawowej opieki medycznej a nawet lekarza specjalisty nie jest dużym problemem warto z niej skorzystać chociażby po to aby wykluczyć istnienie poważnych jednostek chorobowych do których należy astma i bezdech.

Tags: ,

Posted in Chrapanie